Giới thiệu

 • Ngành nghề kinh doanh

  Công ty Hóa chất Miền Bắc kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất: - Kinh doanh Methanol - Kinh doanh xút lỏng NaOH - Kinh doanh các dung môi hữu cơ khác - Cho thuê bồn chứa … Xem thêm

 • Sơ đồ tổ chức

  Xem thêm

 • Lịch sử công ty

  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NIC thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 022 031 000086 ngày 28/04/2011 do Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp. Ngày 07/03/2012, NIC ký kết Hợp đồng thuê đất với Công ty CP KCN Đình Vũ đầu tư xây dựng Kho bồn chứa Hóa chất - Hóa dầu. Ngày 18/05/2012, NIC … Xem thêm

 • Tầm nhìn sứ mệnh

  Tầm nhìn sứ mệnh

  Công ty cổ phần hóa chất Miền Bắc (NIC) thành lập năm 2011, là khu bồn hóa chất lỏng chuyên dụng đầu tiên và duy nhất thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Kho bồn hóa chất - hóa dầu được đặt tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng, với lợi thế gần sát cầu cảng hàng lỏng, mớn nước sâu … Xem thêm