Ngành nghề kinh doanh

Công ty Hóa chất Miền Bắc kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất:

– Kinh doanh Methanol

– Kinh doanh xút lỏng NaOH

– Kinh doanh các dung môi hữu cơ khác

– Cho thuê bồn chứa

Bài viết liên quan